۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

اهمیت تغذیه در ورزش فوتبال

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

اهمیت تغذیه در ورزش فوتبال

برای موفقیت در هر ورزشی باید برنامه‌های غذایی به صورت انفرادی تنظیم گردد و ورزشکاران در رشته فوتبال نیز باید سعی کنند تا ذخایر انرژی مناسبی جهت تمرینات و مسابقات داشته باشند.فوتبال، ورزشی است مبتنی بر قدرت، سرعت و مهارت که هر سه‌ی آنها می‌توانند تحت تأثیر نوع، زمان، نحوه‌ی مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، توسط ورزشکار قرار گیرند.

تغذیه مناسب برای فوتبالیست ها

نیاز به انرژی و دیگر مواد مغذی در ورزش کاران رشته‌ی فوتبال با توجه به وزن بدن، وضعیت بلوغ، فصل انجام مسابقات و حتی جایگاه بازی کن در زمین (مدافع، مهاجم و یا دروازه بان) متفاوت است.

به طور مثال فعالیت های یک مهاجم، بر توان و قدرت، متمرکز است. در حالی که یک مدافع می باید از سرعت و چابکی لازم برخوردار باشد. بنابراین جهت دست یابی به اهداف ورزشی و برای تأمین نیازهای تغذیه ای فردی، برنامه های غذایی به صورت انفرادی تنظیم می‌گردد.

ورزش کاران این رشته می باید سعی کنند تا ذخایر انرژی مناسبی جهت تمرینات و مسابقات داشته باشند در عین حال برخی ورزشکاران به وضع تغذیه‌ی خود بی توجه اند و این امر موجب آسیب و نقص عملکرد ورزشی آن‌ها خواهد شد.

اهمیت تغذیه برای فوتبالیست ها

به دلایل زیر یک فوتبالیست باید در تغذیه خود دقت کند:

– تغذیه ورزشکار با فرد معمولی کاملا متفاوت است.

– نیازهای تمرینی را جبران کند و به حداکثر موثر بودن تمرینی برسد.

– مکمل رشد بدن باشد.

– بیشترین میزان تمرکز حواس و دقت را به دست آورد.

– از آسیب دیدگی ها و بیماری ها ( عفونت ها) جلوگیری کرده ، به درمان آنها کمک کند و زمان آسیب دیدگی ها و بیماری را کاهش دهد.

– تحمل فشارهای جانبی مثل مسافرت ها را داشته باشد.

– سلامتش را حفظ، به سرحال بودن و با انگیزه شدن بازیکن کمک کند. میزان فشار تمرین ها درایران چندان کمتر از اروپا نیست، ولی نداشتن تغذیه مناسب باعث می شود بازیکنان نتوانند آن میزان توانایی های به دست آمده خود را به نمایش بگذارند.