۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

سبک های ارتباطی و رفتاری مشکل ساز بین همسران

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

سبک های ارتباطی و رفتاری مشکل ساز بین همسران

با هر سبک رفتاری نمی‌توان زندگی مشترک را ادامه داد، چرا که در زندگی بین دو نفر تعداد زیادی از نکات اخلاقی باید رعایت گردد. چندسال هست ازدواج کرده ایم و ۳ بچه داریم، ولی اگر شوهرم را به حساب بیاورم ۴ بچه دارم. او عین بچه رفتار میکند. وسایل را سرجایش نمیگذارد، قرارها یادش میرود و اگر اعتراض کنم، ناراحت میشود.چه کار کنم؟

حتما جمله هایی مثل: « عزیزم با این لباس بیرون نرو، سرما میخوری»، «غذا خوردی؟ حتما بخور چون ضعف می‌کنی»، «راستی عزیزم یادت باشه ساعت سه نوبت پزشک داری» و… را چندان شنیده اید. هنگامی که سبک ارتباطی شما با همسرتان مثل پسربچه کوچکی باشد، او نیز با شما مثل والدش رفتار خواهد کرد.

۶ مدل از سبکهای ارتباطی مادرانه که باید از انها اجتناب کنید:

۱- کمک کردن در مواردی که خودشان باید انجامش دهند. «لباس‌هایش را پشت سرش جمع نکنید»

۲- برای آنکه بفهمید چه می‌خواهد، سوال های مکرر نپرسید. «گرسنه ای؟ نه؟ سوپ میخوری؟ چای می‌خوری؟»

۳- با این فکر که مرد فراموشکار هست، اطلاعاتی که می داند را دوباره یادآوری نکنید. «فراموش نکنی خریدکنی، شب مهمون داریم.»

۴- غرغر کردن و شکایت از کارهایی که باید انجام می‌داد و نداده. «چند مرتبه بگم چراغ آشپزخانه را خاموش کن»

۵- به عهده گرفتن کارهایی که گمان می‌کنید او نمی‌تواند درست انجام دهد. «اگر اجازه بدم خرید خونه را انجام بده، می‌دونم مثل همۀ وقت} یک اشتباهی می‌کنه، بنابراین همه ی وقت خودم انجام میدم »

۶- اصلاح کردن اشتباهاتشان و امر و نهی کردن به انها. «نه عزیزم این جمله که گفتی درست نبود نباید می گفتی هفته پیش رفتیم پیش مادر من»

به او اعتماد کنید و مثل یک شخص توانا و قابل اعتماد با او رفتار کنید و اگر با این حال همسرتان اشتباهاتی را مرتکب شد مثلا باز هم قرارهایش را فراموش کرد یا به دلیل گم کردن کلیدهایش دیر به مهمانی رسیدید نگران نباشید زیرا تا همسر شما بخواهد به تنها انجام دادن کارهایش عادت کند زمان می برد.